BANKA

BANKA


Naredite kavcijo
B umaknite
C gotovinski ček
D dobil potovalne čeke
E odprite račun
F zaprosi za posojilo
G menjalna valuta

1 položnica
Izstopni list 2
Preverjanje 3
Potovalni ček 4
Bančna knjižica / knjižica 5
ATM kartica 6
Kreditna kartica 7
Trezor 8 (bančni)
9 sef
Prevajalnik 10
11 varnostnik
ATM (stroj) / bankomat 12
Bančni uradnik 13