FINANCIRANJE

FINANCIRANJE

Oblike plačila

1 gotovina
Preverjanje 2
številka preverjanja b številka računa
Kreditna kartica 3
številko kreditne kartice
Denarno naročilo 4
Potovalni ček 5

Računi gospodinjstev

6 najemnina
7 hipotekarno plačilo
Račun za elektriko 8
Telefonski račun 9
Račun za plin 10
Račun za olje / račun za ogrevanje 11
12 račun za vodo
Račun za kabelsko televizijo 13
14 plačilo avtomobila
Račun kreditne kartice 15

Družinske finance

16 uravnovesi čekovno knjižico
17 napišite ček
18 banka na spletu
Čekovna knjižica 19
Kontrolni register 20
Mesečni izpis 21

Uporaba bankomata

22 vstavite kartico ATM
23 vnesite številko PIN / osebno identifikacijsko številko
24 izberite transakcijo
25 položite depozit
26 dvig / gotovino
27 prenosna sredstva
28 odstranite kartico
29 vzemite potrdilo o transakciji