POŠTA

POŠTA


Črka 1
Razglednica 2
Zračna črka 3 / aerogram
4 paket / paket
5 v prvem razredu
Prednostna pošta 6
7 hitra pošta / nočna pošta
Pošiljka 8
Certificirana pošta 9
10 žig
11 list žigov
12 zvitek znamk
13 knjiga žigov
Denarno naročilo 14
Obrazec za spremembo naslova 15
Obrazec za prijavo za selektivno storitev 16
Vloga za potni list 17
Ovojnica 18
19 povratni naslov
Poštni naslov 20
Poštna številka 21
Poštni žig 22
Žig 23 / poštnina
Pošta 24
25 poštni delavec / poštni uradnik
Lestvica 26
Stiskalnica 27
28 nosilec pisma / poštni prevoznik
29 tovornjak za pošto
30 nabiralnik