INSTITUCIJE SKUPNOSTI. \ T

INSTITUCIJE SKUPNOSTI. \ T


Policijska postaja
B gasilski dom
C bolnišnica
D mestna hiša / mestna hiša
E rekreacijski center
F smetišče
G center za varstvo otrok H višji center
I cerkev J sinagoga K mošeja L tempelj

1 operater za nujne primere
Policist 2
Policijski avto 3
Požarni motor 4
5 gasilec
6 reševalna soba
7 EMT / bolničar
8 reševalna vozila
9 župan / vodja mesta
10 sejna soba
Fitnes 11
Direktor dejavnosti 12
Igralnica 13
14 bazen
15 sanitarni delavec
Center za recikliranje 16
17 otroški delavec
Vrtec 18
Igralnica 19
20 starejši delavec / starejši oskrbovalec